Aktualności

Na zawsze w naszych sercach i pamięci...

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Uczestnika Karola. Odszedł od nas wyjątkowy człowiek, pełen optymizmu, zarażający dobrym humorem. Zapamiętamy Karola jako osobę życzliwą i pracowitą, zawsze służącą pomocą. Karol kochał sport, lubił tańczyć, był też świetnym baristą w naszej ośrodkowej Art.-kawiarni. Karol na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci. 
Rodzinie i najbliższym Karola składamy szczere wyrazy współczucia.