Działalność domu

Status prawny

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 października 2008 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/129/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 r. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o statusie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim z dnia 04 listopada 2008 r. środki na prowadzenie Domu zapewnia budżet państwa.

Więcej o statusie
Fragment ściany budynku przy wejściu do placówki. Na parapetach okiennych donice z czerwonymi  kwiatami pelargonii.
Uczestnicy w pracowni kulinarnej podczas przygotowywania pierogów z jagodami.

Program działalności

Program działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43

Więcej o programie

Zajęcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach oddziaływania w zakresie rozwijania zainteresowań własnych Uczestników proponuje różnorodne formy zajęć artystycznych (m.in. zajęcia ceramiczne, plastyczne, rękodzielnicze, teatralne, muzyczne). Zajęcia artystyczne mają głównie na celu rozwijanie talentów oraz pasji Uczestników naszego Domu. Ponadto twórczość osób niepełnosprawnych przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także przeciwdziała ich stygmatyzacji.

Wszystkie zajęciaUczestnicy w pracowni kulinarnej podczas przygotowywania pierogów z jagodami.

Treningi

Treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych mają za zadanie przede wszystkim rozwijać umiejętności w zakresie niezależności Uczestników oraz przygotować ich do samodzielnego życia na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Wszystkie treningi