zajęcia plastyczne

Głównym celem zajęć plastycznych jest rozwijanie zainteresowań sztuką, zarówno przez odbiór dzieł znanych artystów, jak również przez możliwość stania się twórcą samemu. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami plastycznymi, doskonalenia swoich umiejętności, ale przede wszystkim wyrażania siebie i swoich uczuć poprzez tworzenie dzieła. Proponowane techniki są dostosowane do możliwości i zainteresowań uczestnika.

Uczestnik w ramach pracowni plastycznej może zapoznać się z następującymi technikami:

  • Malowanie farbami: akrylowymi, plakatowymi, akwarelami, witrażowymi
  • Kolaż
  • Rysunek pastelą suchą i olejną, ołówkiem, węglem
  • Papieroplastyka
  • Origami                

Zajęcia plastyczne prowadzą: Katarzyna Zalewska i Iwona Lis